Gustav Červený

Kondiční příprava přípravky

S kondičním trénováním ostatních jsem započal během studia fyzioterapie a trenérské činnosti se profesně věnuji do dnes. Zkušenosti pro práci s mládeží jsem začal sbírat již na střední škole jako pomocný cvičitel v Sokole. Později jsem s dětským koletivem každoročně pracoval v roli trenéra suché části hokejových kempů ve spolupráci s KVB Hokejové kempy. Od roku 2018 spolupracuji s Triatlonovou akademií Plzeň v rámci ,,suché’’ přípravy dětí do čtrnácti let, kde se zaměřuji na pohybovou všestrannost. U juniorské mládeže působím v rámci kompenzace tréninkové zátěže.Profesně působím především jako kondiční trenér dospělých hobby sportovců a ve sportovní rehabilitaci. Dále se účastním výuky na Katedře rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity.Sám aktivně sportuji. Ve volném
čase se věnuji rozvoji průpravných cvičení svých svěřenců. Mou největší sportovní vášní jsou padákové sporty.