Ubytování

  • Internát Plzeň Slovany
  • Internát sportovního gymnázia Plzeň Skvrňany
  • VŠ kolej ZČU Plzeň Bory, Lochotín

TAP plánuje využít internátního ubytování nabízeného pro studenty Sportovního gymnázia Plzeň a nabídnout ho i studentům jiných škol. Momentálně se využívá kolejí na Slovanech a ve Skvrňanech.

Na terciálním stupni využití vysokoškolských kolejí. U věkově starších sportovců pak pracujeme rovněž s možností pronájmu bytových jednotek v blízkosti ostatních ubytovaných.