Cíle a principy TAP

 

 

Triatlonová akademie Plzeň

V roce 2016 založil bronzový medailista z LOH 2000 v Syndey Jan Řehula Triatlon Plzeň z.s., v rámci čehož vybudoval i Triatlonovou akademii Plzeň (zkráceně TAP). Činil tak zejména v reakci prudký nárůst konkurence a nedostatečné reakce České triatlonové reprezentace ve světovém měřítku.

„Je nutné vybudovat permanentní tréninkovou základnu po vzoru triatlonových velmocí Německa, Švýcarska, Španělska, USA, Austrálie, Francie, Kanady a dalších zemí.” Řekl Jan Řehula při zakládání.

Cílem nově vybudovaného triatlonového střediska je vznik integrovaného centra. TAP slouží nejen jako spádová oblast Plzeňského kraje, ale pracuje i s největšími talenty z různých regionů ČR, kteří mají možnost účastnit se přípravy na základě tréninkového plánu a mají přístup na testování a sportovní soustředění. Tito závodníci se mohou v pozdějším věku stát studenty např. Sportovního gymnázia či Západočeské univerzity v Plzni.

Hlavním magnetem je bezchybné sportovní zázemí, finanční zázemí projektu, nejvyšší úroveň profesionálního trenérského zajištění a komplexní škála nabídky většiny akademických institucí na sekundárním i terciálním stupni vzdělání.

 

Kdo se může stát členem TAP

Program TAP je určen nejen pro mladé sportovce ve věku od 4 do 23 let, kteří jsou rozděleni do několika tréninkových skupin dle výkonnosti. Do TAPu se mohou zařadit i ti, kteří s triatlonem začínají v pozdějším věku – vítáme nadšence i profesionály. Tréninkový proces je veden akreditovanými trenéry proškolenými nejen programy České triatlonové asociace. Trenéři se dále vzdělávají v každé jednotlivé disciplíně, ale i v oblasti zdravého stravování, protahování a rekonvalescence. TAP pořádá ročně okolo 10 soustředění v různých částech republiky, vždy s odlišným zaměřením. Z řad TAP se mnoho členů v silničním i terénním triatlonu zařadilo do České triatlonové reprezentace a to napříč všemi kategoriemi.

 

 

Základní principy fungování TAP

Analýza ČTA identifikovala slabá místa v dosavadním systému výchovy reprezentantů triatlonu, na jejich základě jsme vytvořili principy TAP:

  • každodenní prostředí se špičkovým zajištěním tréninku, který je byl koordinován s výukou
  • prostředí – kumulace talentu v rámci co největšího počtu tréninkových skupin
  • používání nejnovějších a inovativních tréninkových metod
  • vysoká flexibilita areagování na prudké změny moderních trendů a výkonnosti na SP, ale i na současnou situaci ve státě
  • přijímáme a uvolňujeme reprezentanty na úrovni VŠ i středních škol, víme, že vzdělání je důležitý životní faktor
  • podporujeme materiální vybavení klubových závodníků
  • podporujeme technologie zvyšujících výkon (např. hypoxické generátory)
  • využíváme efektivních výukových pomůcek (např. Wattbike se scannerem techniky šlapání)
  • máme dostatek trenažérů na specifický závodní pohyb (např. VasaTrainer- proplavecký záběr)
  • klademe důraz na potréninkovou část – máme dostatek regeneračních a rehabilitačních pomůcek (balanční pomůcky, nadlehčovací pásy do vody atp.)

 

 

Akademie vytrvalostních sportů

Hlavním cílem je vytvoření akademie s portfoliem sdružující tyto vytrvalostní sporty (plavání, silniční cyklistika, vytrvalostní běh). Naší vizí je vznik kvalitní skupiny s vysoce profesionálním personálním zajištěním i kvalitními tréninkovými podmínkami. V této skupině by mohli trénovat bok po boku nejlepší specialisté jednotlivých disciplín triatlonu. Tento model je odzkoušený na Novém Zélandě, kde spolu společně v akademii trénují: plavci, triatlonisté, profi-cyklisté a vytrvalostní běžci. Společně se též účastní i tréninkových kempů ve vysoké nadmořské výšce.