Spolupráce se Sportovním gymnáziem a ZČU

 

 

TAP maximálně podporuje vzdělávací proces svých členů a podporuje schéma celoživotního vzdělávání za účelem bezproblémového navázání na tzv. druhou kariéru sportovce. Proto je možnost systematického vzdělávání v rámci TAP hned vedle trenérského a finančního zajištění třetím opěrným pilířem. Bude kladen důraz na rozvoj žáků v oblasti cizích jazyků.

Základní školy

Důležitým krokem druhé etapy projektu TAP bude založení triatlonové třídy či umístění talentovaných talentů druhého stupně základní školy  zřejmě při 33. ZŠ ve Skvrňanech resp. 1. ZŠ na Lochotíně. Součástí sportovního zázemí těchto škol je i plavecký bazén.

Na této úrovni se počítá s úzkou spoluprací místních klubů i svazů cyklistiky, plavání a atletiky a počítá se i s úzkou spoluprací a participací s výše svazy výše jmenovaných sportů.

Do triatlonových tříd budou zařazování talentovaní sportovci nejen z Plzně, resp. Plzeňského kraje. V této oblasti ale bude připravovat sportovce do tohoto systému již na úrovni tzv. Triatlonových kroužků, které by měly být určeny pro všechny malé děti do věku 6-9 let se zájmem o plavání, cyklistiku či běh. V této rané fázi pohybového učení bude upřednostňována výuka hravými formami a na neuromuskulární úrovni bude kladen důraz na rozvoj koordinace a stability a nácviku základních pohybových vzorců.

Triatlonový program bude patřit mezi hlavní sportovní odvětví ZČU. Elitní závodníci ZČU budou moci bezplatně využívat sportoviště university a dle úrovně výkonnosti jim bude poskytnuta možnost získání jednorázového či permanentního stipendia.

Triatlonová přípravka

Na základě silného zájmu v rámci akce Rio-Plzeň jsme iniciovali vznik Triatlonové přípravky Triatlonové Akademie Plzeň, jejíž hlavním cílem je rozšíření základny a zesílení proudu závodníků do střední části pilíře TAP, kterým je Sportovní gymnázium.

Střední školy

Plzeň nabízí pestrou škálu středních i vysokých škol i učebních oborů. Systém TAP je otevřen spolupráci se všemi středními školami za cílem zajistit svým členů maximální synergii v oblasti vzdělávání, tréninku a systému závodů. Vzhledem k velkému počtu škol na území Plzně bude přistupovat individuálně k jedincům studujícím na školách mimo sportovní gymnázium Plzeň, kde je vztah užší a tato škola se stane od školního roku 2016/2017 kmenovým institutem v oblasti středních škol. Na sportovním gymnáziu se nabízí i možnost přímého přestupu z gymnázia jiné lokality jak na začátku školního roku, tak i v pololetí.

Triatlonový program při Západočeské Univerzitě Plzeň

TAP maximálně podporuje vzdělávací proces svých členů a podporuje schéma celoživotního vzdělávání za účelem bezproblémového navázání na tzv. druhou kariéru sportovce. Proto je možnost systematického vzdělávání v rámci TAP hned vedle trenérského a finančního zajištění třetím opěrným pilířem. Bude kladen důraz na rozvoj žáků v oblasti cizích jazyků.

V současné době je již navázána velmi těsná spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU). Momentálně se v oblasti sportu a tělesné výchovy na ZČU připravují rozsáhlé změny. Součástí těchto změn je nová koncepce univerzitního sportu, zahrnující práci s uchazeči o studium, studenty i absolventy univerzity. Cílem ZČU je prostřednictvím sportu získat pro studium na univerzitě vynikající uchazeče, kteří pak budou během studia univerzitu i Plzeň reprezentovat nejen na domácím poli, ale především v zahraničí. V rámci koncentrace kapacit byla vybrána sportovní odvětví, která mají potenciál k podpoře vrcholového sportu studentů univerzity. Triatlon patří mezi tyto vybrané sporty. Triatlon má mezi akademiky v Plzni velmi silnou tradici (Řehula, Zelenková i Zeman jsou absolventy ZČU) a je tak na co navazovat. ZČU již historicky získala v tomto sportovním odvětví 3 zlaté a jednu stříbrnou medaili na Univerzitním mistrovství světa v triatlonu. Mezi absolventy ZČU patří dokonce i osobní trenér vítěze největšího triatlonového podniku planety Ironman Hawaii 2014 – Mgr. Luboš Bílek.

Univerzita jim v rámci programu podpory sportovně talentovaných studentů vytvoří takové podmínky, které jim umožní se během studia věnovat sportu na špičkové úrovni včetně možnosti individuálního plnění studijních zápočtů a zkoušek. Studenti budou mít možnost náhradního plnění podmínek pro absolvování studijních předmětů (univerzitní legislativa je již připravena) tak, aby mohli absolvovat přípravu (včetně soustředění) i závody. Studentům bude poskytnuto ubytování na kolejích, budou mít přístup na univerzitní sportoviště a budou pobírat sportovní stipendium.

Vedením pracovní skupiny, která připravuje novou koncepci sportu a TV na univerzitě byl pověřen prof. Peter Rehor, Ph.D., který má bohaté zkušenosti ze špičkového univerzitního sportu v Kanadě, Spojených státech amerických a Austrálii. Pod jeho vedením vzniklo v Britské Columbii Olympijské sportovní centrum, v kterém probíhala příprava vybraných kanadských sportovců pro letní olympijské hry v Rio de Janeiru v roce 2016.

Mezinárodní studijní projekty na terciálním stupni vzdělání

Naší snahou připravovat závodníky na největší mezinárodní soutěže mezinárodní úrovně. V akademické oblasti bude TAP využívat rozsáhlých kontaktů Profesora Rehore, který má dlouholeté zkušenosti z univerzitního systému sportovních stipendií v USA a Kanadě. V této rovině plánujeme spolupráci s nejprestižnějšími vysokými školami v zahraničí. Naším cílem je na základě špičkového servisu zajistit světovou výkonnost, která je základním předpokladem získání statutu sportovního stipendia na vysokých školách v USA, Kanadě, Velké Británii. První vlaštovkou tohoto projektu je v současnosti závodnice TAP Jana Macháčová, která v září 2015 zahájila studium na Leeds University a má v současné době možnost trénovat ve skupině olympijského vítěze, legendárního Alistara Brownlee !