Triatlonová akademie Plzeň

Členské podmínky

1)      Roční členské příspěvky

Roční příspěvky jsou rozděleny do dvou věkových kategorií, platí se jednou ročně na kalendářní období. Platby musí být zaplaceny nejpozději do konce ÚNORA daného roku. Pro rozlišení od ostatních plateb je nutné uvést variabilní symbol dle uvedeného klíče viz kapitola 6) Platby. 

Věková kategorie

Cena (Kč)

Do 18 let

800,-

18 let a více

1600,-

Nesportující

200,-

 

2)      Ceny tréninků

Tréninky probíhají na sportovištích v Plzni pod vedením zkušených trenérů dle rozpisu vyhlášeného na webových stránkách v sekci TRÉNINKY (minipřípravka, přípravka, 15+). Ceny tréninků jsou rozdělené dle četnosti trénování na 1-2x týdně a 3-4x týdně. Pro členy tzv. Best teamu (nejlepší jedinci sezóny) je kurzovné zdarma nebo zčásti dotované. Kurzovné se platí i v případě absence (nemoc, apod.). Kurzovné je placené „pololetně“. Do variabilního symbolu je nutné uvést číslo dle klíče viz kapitola 6) Platby a do poznámky pro příjemce jméno, za koho je kurzovné placeno. V případě, že kurzovné nebude zaplaceno dva měsíce po splatnosti, nebude se moci člen zúčastnit tréninků.

Platby za období říjen – prosinec 2021
Počet tréninkůPočet dětí (sourozenci)Kurzovné za měsícKurzovné za období říjen – prosinec
1-2 týdně1200 Kč600 Kč
3 a více týdně1500 Kč1500 Kč
libovolná četnost2600 Kč1800 Kč

 

Platby za období leden – červenec 2022
Počet tréninkůPočet dětí (sourozenci)Kurzovné za měsíc Kurzovné za období leden – červenec
1-2 týdně1200 Kč1400 Kč
3 a více týdně1500 Kč3500 Kč
libovolná četnost2600 Kč4200 Kč

 

3)      Závody

Motivační složkou je účast na závodech pořádaných ČTA. Pro ty členy, kteří se v rámci jedné závodní sezóny zúčastní MINIMÁLNĚ tří silničních závodů CTS (Czech Triatlon Series) nebo terréních závodů XTERRA, mají možnost zařadit se do tzv. Best teamu a mít kurzovné zcela zdarma nebo zčásti dotované. Přehled závodů je uveden na webových stránkách v menu ZÁVODY, sekce TERMÍNOVKA. Motivační složka neplatí bohužel pro minipřípravku, pro kterou často nejsou v závodech vypsané kategorie.

4)      Startovné

Startovné platí oddíl hromadně dopředu za všechny přihlášené závodníky. Povinností závodníka bude přihlásit se na závod na http://czechtriseries.cz/  do námi stanoveného termínu. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel a závodník si bude startovné hradit sám. V případě, že se závodník i přes své přihlášení závodu nezúčastní, bude mít povinnost uhradit ušlé startovné do 7 dnů od závodu zpět oddílu (o vrácení startovného bude pořadatele akce žádat závodník sám, ne oddíl).

Doporučujeme schovávat pokladní doklady i z dalších závodů (plavání, běhy, cykllistické závody…). V případě, že bude dostatek financí, budou následně tyto účtenky také proplaceny. O systému  proplacení startovného mimo ČP bude případně rozhodovat trenérská rada.

Startovné na mezinárodních závodech budou propláceny po domluvě s hlavním trenérem Janem Řehulou.

5)      Soustředění

Termíny soustředění jsou vyhlašovány na webových stránkách na začátku roku v menu KEMPY, v sekci PŘEHLED SOUSTŘEDĚNÍ. Podrobnosti k jednotlivým soustředěním jsou zveřejněny cca měsíc před termínem soustředění. V sekci PŘIHLÁŠKY (hlavní menu KEMPY) na webových stránkách je vždy vyhlášen termín registrace, termín plateb a doplňující informace. Storno podmínky jsou následující:

30 dní před konáním akce 100% vrácení ceny pobytu
15 dní před konáním akce 50% vrácení ceny pobytu
5 dní před konáním akce 0% vrácení ceny pobytu

Storna prosím hlaste Heleně Lukešové.

6)      Platby

Vaše bezhotovostní platby zasílejte na níže uvedené číslo účtu. Pro upřesnění platby uvádějte do variabilního symbolu druh platby viz klíč níže. Pro lepší administraci plateb pište do poznámek k platbám co a za koho platíte.

Číslo účtu TAP:
25 011 328 28/2010

Variabilní symboly:
101 pololetní kurzovné

102 sourozenecká cena

103 ranní plavání dospělých

104 roční členský příspěvek

105 platby za oblečení + boty Salming

106 soustředění přípravka

107 soustředění 15+

108 závod duatlon

109 závod triatlon

110 spolupráce Salming

999 individuální platba