Triatlonová akademie Plzeň

Členské podmínky

1)      Roční členské příspěvky

Roční příspěvky jsou rozděleny do dvou věkových kategorií, platí se jednou ročně na kalendářní období. Platby musí být zaplaceny nejpozději do konce ÚNORA daného roku. Pro rozlišení od ostatních plateb je nutné uvést variabilní symbol dle uvedeného klíče viz kapitola 6) Platby. 

Věková kategorie

Cena (Kč)

Do 18 let

800,-

18 let a více

1600,-

Nesportující

200,-

 

2)      Ceny tréninků

Tréninky probíhají na sportovištích v Plzni pod vedením trenérů v rozpisech vyhlášených na webových stránkách v sekci TRÉNINKY (minipřípravka, přípravka, 15+). Ceny tréninků jsou rozdělené na standardní a dotované kurzovné. Dotované kurzovné platí pro členy, kteří splní podmínky popsané v kapitole 3) Závody a pro minipřípravku. Kurzovné se platí i v případě absence (nemoc, apod.). Kurzovné je placené „pololetně“. Do variabilního symbolu je nutné uvést číslo dle klíče viz kapitola 6) Platby. V případě, že kurzovné nebude zaplaceno dva měsíce po splatnosti, nebude se moci člen zúčastnit tréninků.

MINIPŘÍPRAVKA – Platby za období leden – červen 2020 (o prázdninách minipřípravka netrénuje)

Počet tréninků

Počet dětí (sourozenci)

Kurzovné

1-2 týdně

1

1575,-

1-2 týdně

2

2362,-

3 a více týdně

1

2625,-

3 a více týdně

2

4200,-

PŘÍPRAVKA – Platby za období leden – srpen 2020

Počet tréninků

Počet dětí (sourozenci)

Dotované

Standardní kurzovné

1-2 týdně

1

2100,-

5250,-

1-2 týdně

2

3150,-

7700,-

3 a více týdně

1

3500,-

8750,-

3 a více týdně

2

5600,-

14000,-

Pokud budete čerpat tréninky v jiných kombinacích, než je uvedeno výše, kontaktujte prosím Helenu Lukešovou pro upřesnění ceny kurzovného. Kurzovné nelze krátit (například pokud člen nebude trénovat o prázdninách).

3)      Závody

Motivační složkou je účast na závodech pořádaných ČTA. Pro ty členy, kteří se v rámci jedné závodní sezóny zúčastní MINIMÁLNĚ tří silničních závodů CTS (Czech Triatlon Series) nebo terréních závodů XTERRA, platí v následující sezóně dotované kurzovné za tréninky. Přehled závodů je uveden na webových stránkách v menu ZÁVODY, sekce TERMÍNOVKA. Motivační složka neplatí pro minipřípravku, pro kterou často nejsou v závodech vypsané kategorie.

4)      Startovné

Startovné platí oddíl hromadně dopředu za všechny přihlášené závodníky. Povinností závodníka bude přihlásit se na závod na http://czechtriseries.cz/  do námi stanoveného termínu. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel a závodník si bude startovné hradit sám. V případě, že se závodník i přes své přihlášení závodu nezúčastní, bude mít povinnost uhradit ušlé startovné do 7 dnů od závodu zpět oddílu (o vrácení startovného bude pořadatele akce žádat závodník sám, ne oddíl).

Doporučujeme schovávat pokladní doklady i z dalších závodů (plavání, běhy, cykllistické závody…). V případě, že bude dostatek financí, budou následně tyto účtenky také proplaceny. O systému  proplacení startovného mimo ČP bude případně rozhodovat trenérská rada.

Startovné na mezinárodních závodech budou propláceny po domluvě s hlavním trenérem Janem Řehulou.

Termíny přihlášení pro ČP v AQUATLONU 2020

AQ České Budějovice – přihlášky  do konce února

AQ Zlín – přihlášky  do konce února

AQ Pardubice – přihlášky  do 18.3.

AQ Příbram – přihlášky  do 25.3.

AQ Praha  – přihlášky  do 15.4. 

Termíny přihlášení na další závody budou zveřejněny později.

 

5)      Soustředění

Termíny soustředění jsou vyhlašovány na webových stránkách na začátku roku v menu KEMPY, v sekci PŘEHLED SOUSTŘEDĚNÍ. Podrobnosti k jednotlivým soustředěním jsou zveřejněny cca měsíc před termínem soustředění. V sekci PŘIHLÁŠKY (hlavní menu KEMPY) na webových stránkách je vždy vyhlášen termín registrace, termín plateb a doplňující informace. Storno podmínky jsou následující:

30 dní před konáním akce 100% vrácení ceny pobytu
15 dní před konáním akce 50% vrácení ceny pobytu
5 dní před konáním akce 0% vrácení ceny pobytu

Storna prosím hlaste Heleně Lukešové.

6)      Platby

Vaše bezhotovostní platby zasílejte na níže uvedené číslo účtu. Pro upřesnění platby uvádějte do variabilního symbolu druh platby viz klíč níže. Pro lepší administraci plateb pište do poznámek k platbám co a za koho platíte.

Číslo účtu TAP:
25 011 328 28/2010

Variabilní symboly:
101 pololetní kurzovné
102 sourozenecká cena
103 ranní plavání dospělých
104 roční členský příspěvek
105 platby za oblečení
106 soustředění přípravka
107 soustředění 15+
108 závod duatlon
109 závod triatlon
999 individuální platba