Tréninky

Tréninky

V uplynulých 14 dnech jsme ověřovali u našich závodníků jejich aktuální výkonnost. U MTB jsme získali i informaci o technických dovednostech.
Výsledky, které máme, nám poslouží k lepšímu rozřazení svěřenců do výkonnostních skupin, tedy i k zefektivnění samotného tréninkového procesu a růstu výkonnosti svěřenců 📈
Nebudeme zde zveřejňovat konkrétní výsledky, ale máme radost, že se každý ze závodníků rapidně zlepšil i přes podmínky stížené epidemiologickou situací 💪