Nikol Vlasáková

Trenér minipřípravky B

Láska ke sportu mě dovedla od studia tělesné výchovy a psychologie na FPE ZČU, až k doktorskému studiu na FTVS UK, kde se zabývám oblastí motoriky u dětí. Stáž v Kanadě mě hodně posunula. Několik let jsem se živila jako kondiční trenér a výživový poradce se zaměřením na funkční tréninky, které vedou k rozvoji těla v jeho všestrannosti a jsou základem každého sportu. Vedla jsem celou řadu dětských skupin v různých sportovních odvětvích. Práce s dětmi mě baví a věřím, že všichni bez rozdílu budou z mých tréninků odcházet plni nových zkušeností, dovedností i zážitků.