• +420 773 005 400
  • jan@triatlonplzen.cz

Propozice

Propozice

TRIATLON PLZEŇ 2017

Rozpis k závodu

Název závodu Triatlon Plzeň 2017
Statut závodu Mistrovství Plzeňského kraje jednotlivců – terénní triatlon – žáci, dospělí
Hlavní závod Dospělí a štafety:  400 m plavání – 20 km horské kolo –  4,5 km běh
Datum 3. 6. 2017 sobota
Místo, region Plzeň, Bolevecký rybník a okolí
Pořadatel Triatlon Plzeň , z.s., Tachovská 1359/23, Plzeň, 323 00, IČ 04608879
Soutěžní výbor Ředitel závodu:  Jan Řehula – tel.: 773 005 400, email: jan@rehula.training

Hlavní rozhodčí: Milan Unger – tel.: 608 552 881, e-mail: 3atlon@email.cz

Člen soutěžního výboru: Petr Mach – tel.: 777 706 050, e-mail: petr@triatlonplzen.cz

Přihlášky Přihlášky přes www.czechtriseries.cz  a případně na místě.

Limity počtu startujících v jedné vlně závodu: Dospělí – 150 závodníků, Děti – 50 závodníků.

Přihlášení je možné do naplnění limitu počtu startujících. Pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít přihlašování. Po naplnění limitů počtu startujících bude řešena možnost navýšení limitu. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy počtu startujících na základě organizačních možností závodu.

Startovné Kategorie                       Základní                    Pro přihlášky od 26.5. a na místě

Jednotlivec                         390,-                         490,-

Štafeta                                750,-                          900,-

Děti do 15 let                      50,-                          100,-

Startovným se rozumí služby poskytnuté pořadatelem v souvislosti s organizací závodu.

Součástí startovného je organizačního zajištění závodu, časomíra, základní občerstvení, startovní číslo na památku atd.
V ceně startovného je pamětní tričko. V ceně startovného štafetového závodu není pamětní tričko.

Základní startovné je pro předem přihlášené závodníky s uhrazeným startovným do 25.5.2017.

Rozhodující je den připsání platby na účet pořadatele.

Účet pořadatele 2900916291/2010 (Fio Bank) IBAN CZ8320100000002900916291, SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX.

Jako VS uveďte VS generovaný z přihlášky na www.czechtriseries.cz a v textu příjmení, jméno a rok narození přihlašovaného závodníka. Hromadné platby předem domluvit přes mail jan@rehula.training.

Pozn. Přihláška bude platná v okamžiku připsání startovného na výše uvedený účet pořadatele pod správným variabilním symbolem.

Přihlášky od 26.5.2017 a na místě za zvýšené startovné.

Prezentace Prezentace závodníků se uskuteční v sobotu od 9.00 na pláži Ostende (Bolevák Point)
Kategorie,

distance

Kategorie              Ročník narození                   plavaní                     MTB                      běh

Žáci 8                     2009                                      100m                    2,5 km                   1 km

Žáci 9                     2008                                       100m                    2,5 km                  1 km

Žáci 10-11             2006-07                                 100m                    2,5 km                  1 km

Žáci 12-13             2004-05                                200m                      4 km                    1,5 km

Žáci 14-15             2002-03                                 200m                       4 km                    1,5 km

Dorost 16-17        2000-01                                 400m                      20 km                   4,5 km

Junioři 18-19        1998-99                                 400m                      20 km                   4,5 km

Dospělí 20-39      1997-78                                  400m                     20 km                    4,5 km

Dospělí 40-49      1977-68                                 400m                      20 km                   4,5 km

Dospělí 50-59      1967-58                                 400m                      20 km                   4,5 km

Dospělí 60+          1957 a starší                         400m                      20 km                   4,5 km

Štafety                  2001 a starší                         400m                      20 km                   4,5 km

Štafety firmy        2001 a starší                         400m                      20 km                   4,5 km

Mistrovství Plzeňského kraje se vypisuje pro závodníky, kteří mají trvalé bydliště v Plzeňském kraji nebo jsou členy oddílu registrovaného v ČTA a sídlícího v Plzeňském kraji.

Vyhlášené kategorie muži 8, 9, 10-11, 12-13, 14-15 let a absolutní pořadí v hlavním závodě (400-20-4,5), ženy 8, 9, 10-11, 12-13, 14-15 let a absolutní pořadí v hlavním závodě (400-20-4,5) .

Tratě popis Plavání:

Bolevecký rybník v délce dle kategorie. Očekávaná teplota vody 20° C.

Horské kolo:

Děti – 1 okruh v délce dle kategorie. Povrch lesní cesty a asfaltové cesty

Dospělí – 2 okruhy v délce 10km se zvlněným profilem. Povrch lesní cesty75%, asfaltové cesty 25%.

Drafting (jízda v háku) je POVOLEN.

Doporučené kolo – horské.

Trať není vhodná pro silniční kolo a jeho použití je zakázáno.

Každý závodník by měl mít na trati kola své pití, na trati cyklistiky není občerstvovací stanice

POZOR V DEPU JE ZAKÁZÁNO JEZDIT NA KOLE

Běh:

Děti – 1 okruh v délce dle kategorie

Dospělí – 3 okruhy

Okolí Boleveckého rybníka, převážně asfaltový povrch doplněný lesními cestami s jemným štěrkem.

Občerstvení:

Na trati běhu bude umístěno občerstvení

Depo:

Mezi disciplínami se probíhá depem, kde jsou uloženy věci závodníka, startovní číslo, kolo, přilba, boty na běh, případně další věci závodníka.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy tratí dle aktuálních podmínek.

Štafety Předávka pro štafety mezi plaváním a MTB probíhá na konci depa.

Předávka pro štafety mezi MTB a během probíhá na začátku depa.

Pravidla Soutěží se přiměřeně dle pravidel ČTA a ustanovení tohoto rozpisu.

Základní pravidla:

1) Závod je složen ze tří po sobě absolvovaných disciplín.

2) Zahajuje se plaváním, následuje cyklistika a končí během.

3) Délka plavání, cyklistiky a běhu dle kategorie.

4) Mezi disciplínami se probíhá depem, kde jsou uloženy věci závodníka, startovní číslo, kolo, přilba, boty na běh, případně další věci závodníka.

5) Start plavání hromadný ze břehu.

6) Jízda na kole v depu je zakázána, kolo se vede s nasazenou a zapnutou helmou (helma se musí zapnout před sundáním bicyklu ze stojanu depa).

7) Na kolo se nasedá za označením konce depa a sesedá před označením začátku depa.

8) Po celou dobu cyklistické části musí mít závodník nasazenou a zapnutou helmu

9) V případě, že nebude čas měřen čipy a kolo na řídítkách označeno startovním číslem, je na cyklistice startovní číslo povinné a umístěné viditelně vzadu.

10) Na běhu je povinné startovní číslo, které musí být umístěno viditelně vepředu.

11) Závodník je zodpovědný za znalost tratě.

12) Závod je vypsán jako soutěž jednotlivců (po kategoriích) a soutěž štafet.

13) Vítězem u jednotlivců se stává ten závodník, který v příslušné kategorii doběhne do cíle jako první.

14) Pořadí jednotlivců v příslušné kategorii je dáno pořadím, jak doběhnou do cíle.

(Obdobně články 13) a 14) platí pro kategorii štafet.)

15) Příslušnost do věkové kategorie je dána ročníkem narození bez ohledu na měsíc narození.

(Příklad: Kategorie žáci 12-13 let jsou závodníci ročník narození 2004 – 2005,  tedy narození od 1.1.2004 do 31.12.2005).

16) Počet závodníků v jednotlivých kategoriích může být vzhledem k propustnosti trati omezen.

17) Závodníci mohou použít neopren při plavecké části při teplotě vody nižší než  22° C.

 

Podmínky závodu:

1) Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

2) Žádný účastník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky.

3) U nezletilých závodníků souhlas zákonného zástupce se startem (u elektronické přihlášky je dán jejím odesláním, u písemné přihlášky jejím podpisem).

4) Závodníci, jejich doprovod a diváci nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na bezpečnost, dodržovat pokyny pořadatelů a dalších oprávněných osob, ctít pravidla slušného chování a nesou veškerou odpovědnost za škodu, kterou způsobí sobě, pořadateli nebo třetí osobě. V případě foto a video dokumentace z průběhu závodu zároveň dávají souhlas s pořizování zvukových a obrazových záznamů pro potřeby dokumentace závodu a případné prezentace závodu v médiích.

6) Pořadatel neručí za škody na majetku či újmě na zdraví účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

Předpokládaný časový harmonogram Začátek prezentace                                            9:00

Ukončení prezentace                                         60. min před startem příslušné kategorie

Ukládání materiálu do depa                             od 9:30  dle pokynů pořadatelů

Uzavírka depa                                                     15. min před startem příslušné kategorie

Rozprava                                                              15. min před startem příslušné kategorie

Starty závodů

10:30     Žáci 8-11 let

11.15     Žáci 12-15 let

13.30     Dospělí – hlavní závod

13.30     Štafety

Vyhlášení výsledků

12:30     Žáci

17:00     Dospělí a štafety

Lékařské zajištění Ano
Ceny Muži a ženy celkově:
1.místo 6 000,- / 2.místo 3 000,- / 3.místo 1 000,-

První tři v každé vyhlašované kategorii obdrží pohár.
Mistrovství Plzeňského kraje – medaile.

Výsledky Čipová časomíra
Organizační informace Parkování v okolí Boleveckého rybníka dle kapacity.

Parkování mimo parkoviště při dodržení pravidel silničního provozu.

Záchody v blízkosti depa.

Sprchy v areálu kempu Bolevák Lake za poplatek.

Doplňující parametry závodů ČTA Doplňující parametry závodů a účasti na závodech v triatlonu:

– Každý závodník je povinen dodržovat Pravidla ČTA, řídit se propozicemi daného závodu.

– Každý závodník je zodpovědný za správnost a úplnost svých údajů na portálu www.czechtriseries.cz.

– Pokud prezentovaný závodník k závodu není držitelem licence ČTA, tak svojí účastí souhlasí s tím, že jeho jméno, rok narození, klubová a jiná příslušnost a příslušné výkony budou dále evidovány v databázích ČTA a smluvně vázaných firem a dále souhlasí s tím, že jsou tyto informace veřejné.

– Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, dosažený v kalendářním roce.

– Každý závodník svoji přihláškou k závodu deklaruje, že jeho zdravotní stav odpovídá charakteru soutěže a že startuje na vlastní nebezpečí. U přihlášek neplnoletého závodníka se má za to, že toto deklaruje jeho zákonný zástupce.

– Při prezentaci může být závodník vyzván předložit pro kontrolu údajů doklad totožnosti, nebo licenci ČTA v původní nebo elektronické formě.

Upozornění Propozice a uváděné údaje jsou platné k 29.4.2017.  Pořadatel neručí za pozdější změny. V případě potřeby mohou být propozice upraveny. Účastník je povinen sledovat jejich aktuálnost.
Verze Propozice verze 1, datum vydání 29.4.2017

PROPOZICE TRIATLON PLZEŇ 2017 KE STAŽENÍ ZDE >>>

PROPOZICE AQUATLON PRO ŠKOLY KE STAŽENÍ ZDE >>>

TAPadmin